RANDEVU MODÜLÜ

–        RANDEVU KAYIT : İlk yada eski hastaların randevu kayıtlarının yapıldığı ekrandır.

–        SAAT KAPATMA : Doktor yada Odalara ayrı ayrı saat kapama işlemi yapılabilir.

–        ÇAKIŞAN RANDEVULAR : Cerrahi, transfer, Opu gibi randevuların çakıştığı muayene randevuları

–        RANDEVU VERİLECEKLER : OPU, IUI hastaları için doktor tarafından girilmiş olan hastaların listesi

–        OPU TAKVİMİ : Siklusu devam eden tüm hastaların grafik olarak, gün gün tahmini OPU tarihlerine göre yoğunluk tablosudur. Bu tabloya göre iş planlaması yapılabilmektedir.

–        GÜNLÜK RANDEVU TAKİP : Tüm merkezin günlük, haftalık, aylık yada iki tarih arası randevu listelerinin takibi. Doktor, oda, işlem tipi gibi kriterlerde filtreleme yapılabilir yapıdadır. Randevu tiplerine göre ayrı renklerle takibi kolaylaştırılmıştır. Bu ekrandan ilgili hastanın bir çok formuna ulaşılabilmektedir. Çok kullanışlı ve hızlı hareket edilmesini sağlayan bir listeleme ekranıdır.

HASTA KABUL

–        HASTA KARTLARI : Yeni hasta kayıt işlemleri, hastaya ait formlara, randevulara, hastanın kendi getirdiği dokümanlara, eş bilgilerine vb. verilere ulaşım kısa yolları vb.

–        MUVAFAKATNAME (ONAM) FORMLARI : Opu işlemi öncesi, Cerrahi işlem öncesi hastadan alınan bilgi formunun dijital ortamda yaratılması, çıktılarının alınması ve saklanması işlemleri. Onam formları olmadan işleme izin vermeme gibi kısıtlamalar ile evrak takibinin yapılması.

OPERASYONEL FORMLAR

–        INFERTILITE FORMU : Tedaviye gelen bir hastanın tüm bilgilerine erişilebildiği ve ilk açılan formudur. Tüm veri akışı bu form ile başlamaktadır.

–        KOH FORMU : Hastanın fresh yumurta takibinin yapıldığı detaylı siklus formu

–        OOSIT FORMU : Hastanın donmuş yumurta takibinin yapıldığı ve dondurma planlanan form

–        IUI FORMU : Hastanın aşılma ( IUI ) tedavisi için takip form

–        JINEKOLOJİ FORMU : Tüp bebek dışında, normal jinekoloji hastalarının bilgilerinin takip edildiği form

–        ÜROLOJİ FORMU : Erkek hastaların detaylı olarak raporlarının hazırlandığı form

–        MICRO TESE FORMU : Erkek hastaların detaylı olarak TESE cerrahi işlemlerinin takip edildiği form

–        PSİKOLOJİ FORMU : Tedavi öncei ve sonrasında Psikolog ile yapılan görüşme takiplerinin bulunduğu form.

–        GEBE İZLEME FORMU : Gebe kalan hastaların, gebelik süreçlerinin takip edildiği takip formu

–        CERRAHİ FORMU : Yapılan tüm cerrahi işlem raporunun ve cerrahi işlem videosunun da yüklenebildiği form

HASTA HAREKETLERİ

–        HASTA ÖZETİ : Hastanın merkezde uygulanan denemelerinin tek ekranda, tüm tedavinin akışının kolayca izlenmesi.

–        TÜM HASTA FORMLARI : Hastanın merkezde uygulanan tüm kayıtlarına ulaşılabildiği havuz tüm işlemler listeleme ekranıdır.

–        EPİKRİZ : Hastaya ait otomatik epikriz (rapor) oluşturulan ekranıdır.

–        TAKİPTEKİ HASTALAR : Mevcut Fresh, Thaw, IUI veya Oosit Cryo hastalarının listesidir. Merkezde halen tedavisi devam eden hastaların listelendiği ekrandır.

–        SAĞLIKNET / ENABIZ : Yasal olarak hasta kayıtlarının Sağlık Bakanlığına bildirmesi zorunluluğu ile ilgili bildirim işlemlerinin yapıldığı ekrandır. (opsiyonel olarak lisanslanır )

–        HASTA LİSTELERİ : Tüm hastaların belirtilen kriterlere göre liste alınabilir. Listeler yetkiler dahilinde excel e aktarılabilir.

LABORATUVAR

–        EMBRİYOLOJİ : Haataya ait Oosit ten başlayarak transfer yada dondurmaya kadar olan tüm süreçlerin takip edildiği, .ok detaylı verilere sahip bilgi formudur.

 • EMBRİYOLOJİ/OOSİT CRYO-THAW : Embriyo/Yumurta dondurma ve çözdürme işlemleri
 • SEMEN CRYO-THAW : Sperm dondurma ve çözdürme işlemleri
 • FRESH HASTA BİLGİ FORMU (EPİKRİZ): Hastaya transfer sonrası verilen tablo şeklinde ki detaylı işlem bilgilendirme formu
 • DET ( THAW ) HASTA BİLGİ FORMU : Dondurulmuş embriyo transfer sonrası hastaya verilen bilgilendirme formu

–        PGT (Biyopsi) FORMU : Hastanın embriyoları için uygulanan PGT takibinin yapıldığı detaylı bir formdur.

–        SEMEN ANALİZ FORMU : Standart klinik semen analizi sonuçları formu

–        OPU SEMEN ANALİZ FORMU : Fresh denemelerde, Opu günü alınan semen takibi formu

–        SPERM DNA FRAGMANTASYON : Dna fragmantasyonu takibi ve analiz sonuçları formu

–        INTRA INSEMİNASYON FORMU : Aşılama hastalarının semen analizi sonuçlarının girildiği formu

–        EMBRİYO FORMLARI : Hastalardan alınan dondurma-çözdürme-imha-nakil ıslak imza formlarının sistem tarafından takip edilmesini sağlayan modül. Dondurma süre bitim takibi sistem tarafından otomatik takip edilir.

–        SEMEN-GONAD DOKUSU FORMLARI : SEMEN- Gonad kayıt, dondurma, çözdürme, imha – nakil işlemleri hastaya ait ıslak imzalı form takibi. Dondurma süre bitim takibi sistem tarafından otomatik takip edilir.

–       KAN TAHLİLLERİ : Kadın ve erkeğe ait kan sonuçlarının takibi ve uyarı sistemi

–        İDRAR TAHLİLLERİ : Kadın ve erkeğe ait tam idrar tahlili (TİT) sonuçlarının takibi ve uyarı sistemi

TAKİP

–        SMEAR TAKİP : Hastaların Smear zamanlarının takibinin yapıldığı formlar.

–        BETA-HCG TAKİP : Transfer sonrası Beta-Hcg tarihlerinin ve sonuçlarının takip edildiği ekran

–        TAHLİL TAKİP : Doktorun hastadan talep ettiği kan tahlili, E2, P4 vb. testlerinin takibinin yapıldığı listeleme ekranı

–        PSİKOLOG TAKİBİ : Psikolog ile görüşmesi gereken hastaların takibinin yapıldığı listeleme ekranı

–        DOĞUM TAKİBİ : Doğumu gerçekleşecek yada halen doğum süreci devam eden hastaların takibinin yapılması için hazırlanmış ekrandır. Tüm trimester zamanlarında otomatik olarak personele hatırlatma yapmaktadır.

–        LOG TAKİP : Sistem üzerinde yapılan tüm hareketlerin zaman ve personel bilgisi ile takibinin yapıldığı ekran

MUHASEBE

–        Hastanın işlem ücreti tanımı ve ödeme gerçekleştirme ekranları. Borçlandırma, Tahsilat, Tediye, Hasta Hareketleri, Kasa Takibi, Ödeme Takibi ve uyarı sistemi

–        Finans Raporları ( doktor – işlem grupları – Şubeler vb. bazında )

SARF MALZEME – DEPO TAKİBİ

–        Opu, Thaw, Oosit, Embriyoloji, Androloji ve Cerrahi işlemlerde kullanılan sarf malzemenin stok takibi modülü. Stok kartları, stok şablonları, maliyet analizi, depo tanımları, kritik stok takibi vb.

SMS BİLGİLENDİRME

–        Hastalara, randevuları ve çatlatma iğneleri, BetaHCG test tarihlerini, İlaçlarını vb. tüm işlemlerini otomatik olarak hastaya SMS ile bildiren  uyarı sistemi modülü.

CALL CENTER (GÖRÜŞME TAKİP)

–        Çağrı merkezinin bir hasta yada adayı ile ilgili tüm görüşmelerin kayıt altına alındığı ve bu veriler ışığında performans-başarı oranları listelenebildiği eksiksiz bir çağrı yönetim sistemidir.

MOBİL APLİKASYON

–        Mevcut sistem ile tam entegre olarak çalışan Mobil uygulamamız, Android ve IOS işletim sistemleri ile birlikte kullanılabilir. Hastaya ait genel tüm bilgiler parmaklarınızın ucundadır. Tüm tedavi süreçleri ve detaylarını merkez dışında da cep telefonunuzdan takip edebilirsiniz.

RAPORLAR – ANALİZLER

–        İSTATİSTİKLER : DSistem üzerinde kayıtlı tüm verileri kullanarak ve sonsuz parametreler ile oluşturulabilir detaylı istatistik raporları. Yaş, protokol, embriyo sayısı, embriyo günü, kullanılan hcg iğnesi, adet başlangıç günü, m1-m2, 2pn vb. yüzlerce kritere göre listeler alabilmeye imkan tanımaktadır.

–        TOPLAM HASTA SAYILARI : Doktora, referansa vb. kriterlere göre hasta listeleri.

–        İŞLEM GÖREN HASTALAR : Merkezde işlem gören hastaların çeşitli kriterlere göre listelenmesi

 • OPU İŞLEM GÖRENLER
 • ET İŞLEM GÖRENLER
 • CERRAHİ İŞLEM GÖRENLER
 • DET (THAW) TRANSFERLERİ
 • PGT İŞLEMLERİ  vb…

–        DIŞ DOKTOR HASTALARI : Merkez dışından faaliyet gösteren doktorlara ait hastaların listesi

–        RANDEVU RPORLARI : Merkezde ki tüm randevuların bir çok kritere göre raporlanması

 • İLK KEZ RANDEVU ALANLAR
 • İLK KEZ RANDEVUYA GELİP TEKRAR GELMEYENLER
 • İLK RANDEVU TEDAVİYE BAŞLAYANLAR
 • İLK KEZ RANDEVU ALIP İPTAL EDENLER
 • İLK GÖRÜŞME RAPORU
 • TAKİP İPTAL EDENLER
 • ORTALAMA BEKLEME SÜRELERİ  vb.

–        NEGATİF LİSTELER : Tedavi sonucu negatif olan hastaları bir çok kritere göre listeleme.

 • DONDURULMUŞ EMBR. OLUP GELMEYENLER
 • NEGATİF SONUÇLU DONMUŞ EMBR. OLANLAR
 • NEGATİF SONUÇLU AŞILAMA YAPANLAR
 • DÜŞÜK YAPAN HASTALAR
 • PGD SONRASU ABORTUS OLANLAR  vb..

 –        POZİTİF LİSTELER : Tedavi sonucu pozitif olan hastaları bir çok kritere göre listeleme.

 • GEBELİK SAYILARI : Gebe kalan hastalar listesi
 • PGD SONRASI DOĞUM LİSTESİ
 • TOPLAM SİKLUS SAYISI

–        TANIYA GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR : Oosit kalitesi, G-Sac, Yaş Aralığı, Kullanılan İlaç, Tanıya vb. bir çok kritere göre

YÖNETİM

–        Tüm personel tanımları, modül bazında yetkilendirme, randevu süre ayarları, oda tanımları, ilaç tanımları, ilaç şablonları, finans raporları, referans tanımları vb. tüm yönetim işlemlerinin yapıldığı modül.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz modüller ve ekranlar temel ekranlardır. Alt seviyede bir çok ekran ve modül mevcuttur. Detaylı tanıtım ve demo için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

TüpbebeX Yazılımı örnek ekran görüntülerinden bazıları.. Detaylı tanıtım için lütfen İLETİŞİM bölümümüzden bizimle irtibata geçiniz.

Genel PDF broşürümüzü indirmek için TIKLAYINIZ